חדשות

"סעיפים בחוק ההסדרים מהווים פגיעה אנושה בציבור כולו"

יו"ר הר"י מוחה כנגד האוצר וטוען: "עדכון מדד מחיר האשפוז וקביעת מנגנון גידול קבוע לסל התרופות אינם מופיעים בתכניות האוצר שבוחר להטיל קנסות, היטלים ומסים ולצמצם את השקעתו במערכת הבריאות"

פרופ' ציון חגי, יו"ר הר"י. "חוק ההסדרים מבקש להתחשבן עם מנהלי בתי החולים עד כדי איום בפיטורים"

לקראת הדיון על תקציב המדינה שאמור להתקיים היום (א') בממשלה ונוכח דרישת שר הבריאות ניצן הורוביץ להגדיל את תקציב הבריאות, שיגר בסוף השבוע יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, מכתב בן 12 עמודים לשר הורוביץ ולשרי האוצר אביגדור ליברמן ובו הציג את עמדת הר"י לגבי סעיפים שונים בחוק ההסדרים המתלווה לחוק התקציב לשנה הקרובה, שיש בהם "חשש לפגיעה אנושה במערכת הבריאות וגם פגיעה בלתי מידתית בציבור כולו".

בין השאר מפנה המכתב את תשומת לב השרים לכך שחוק ההסדרים מבקש להתחשבן עם מנהלי בתי החולים, "עד כדי איום בפיטורים, במקרה של חריגה מיעד התקציב". במכתב לשרים עם העתקים לפרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, רם בלינקוב, מנכ"ל האוצר, יוגב גרדוס, ראש אגף התקציבים באוצר, קובי בר נתן, הממונה על השכר באוצר, מנהלי כל בתי החולים וקופות החולים, נכתב:

"מאז התפרצות הקורונה - מגיפה של פעם במאה שנים - מערכת הבריאות הישראלית הפכה מושא להשתאות מצד מדינות וארגוני בריאות בעולם כולו. על אף המחסור הכבד בכוח אדם ולמרות מגבלות התקציב והתשתיות, הצליחו הצוותים הרפואיים להתמודד עם נגיף מתעתע בזכות התגייסות יוצאת דופן, חשיבה מחוץ לקופסה ומסירות אין קץ. בכל אותה תקופה, בצד אירועי הצדעה והוקרה לפועלנו, חווינו לצערנו צעדים כוחניים ומנוכרים מצד הדרג המקצועי במשרד האוצר, לרבות דרישה לניכוי ימי מחלה מאנשי הצוות הרפואי שנכנסו לבידוד כתוצאה מחשיפה לנגיף הקורונה במהלך עבודתם. צעדים אלה פגעו בראש ובראשונה בציבור החולים.

"על כן שמחנו מאוד על קווי היסוד שהממשלה החדשה בחרה לאמץ שורה של צעדים חשובים וקונקרטיים לשם חיזוק מערכת הבריאות וההון האנושי המרכיב אותה. שמחנו גם על ההצהרות האחרונות שלפיהן לא יהיו מהלכים בחוק ההסדרים ללא הסכמת המשרדים והגורמים הרלוונטיים. על רקע דברים אלה נדהמנו לגלות כי בטיוטת חוק ההסדרים הנוכחית מופיעים שורה של סעיפים המהווים פגיעה אנושה ובלתי מידתית בציבור כולו".

בין הסעיפים אותם מונה יו"ר הר"י, כוונת האוצר להטיל היטל על שירותי השב"ן ושירותים פרטיים תחת הכותרת "חיזוק הרפואה הציבורית". "הכוונה היא להטיל מס על צריכת שירותי רפואה שיוטל על 80% מהציבור שיש לו שב"ן או ביטוחים אחרים, שתמנע משכבות הביניים והאוכלוסיה החלשה הגעה בזמן לשם קבלת השירותים הרפואיים הנדרשים, מה שיעמיס על המערכת הציבורית, שאיננה זוכה לכלל תמיכה בהצעת המחליטים עד כדי הבאה לקריסתה."

תחת הסעיף "קיצור תורים" מוצעים בחוק ההסדרים צעדים שלטענת הר"י יגרמו בפועל להארכה קיצונית של תורים הן לרפואת המשפחה והן לרפואה יועצת ויצמצמו את נגישות המטופלים לשירותים רפואיים. דוגמה נוספת: הטלת מס על משקאות מתוקים תחת אצטלת קידום אורח חיים בריא – "מצופה היה שהמטרה תהיה הפסקת הצריכה ולא חיסכון כפי שמובא בדברי ההסבר לטיוטת החוק".

"אם לא די בכך", כותב פרופ' חגי, "שעה שאנחנו ממשיכים להילחם במגיפה, במסגרתה השכילו בתי החולים לנקוט בשורה של פעולות מצילות חיים בלי לעצור ולהדביק תג מחיר לחיי אדם (ומדובר במגוון רחב של ציוד ומכשור מרמת הסניטציה ועד לטכנולוגיה מתקדמת של רפואה מרחוק), חוק ההסדרים מבקש להתחשבן עם מנהלי בתי החולים עד כדי איום הפיטורים במקרה של חריגה מיעד התקציב.

"באופן מצער מאוד", כותב יו"ר הר"י, "דווקא ההבטחות שהופיעו במסמך קווי היסוד של הממשלה, ובכלל זה הכוונה לעדכן את מדד מחיר האשפוז ולעגן מנגנון גידול קבוע לסל התרופות – כל אלו אינן מופיעות כעת בתכניות האוצר שפורסמו. לעומת זאת, בכל הסעיפים שבהם האוצר מטיל קנסות, היטלים, מסים, או מצמצם הכנסות, הוא איננו מעביר את הכספים הללו ככספים תוספתיים למערכת הבריאות אלא מצמצם את השקעתו ותמיכתו בה".

בהמשך פירט פרופ' חגי ביתר הרחבה את הסתייגויות הר"י מהתכניות השונות שמופיעות בטיוטת חדק ההסדרים ומוסיף: "כבר עתה אבהיר כי ההסתדרות הרפואית כתמיד תדאג לרווחת מערכת הבריאות הציבורית על ציבור המטופלים, ולא תוכל לעבור לסדר היום על נסיונות לפגוע באופן חד צדדי הן בשירות הרפואי שניתן כיום לציבור והן בהון האנושי עליו, ורק עליו, נסמכת המערכת".

נושאים קשורים:  משרד האוצר,  תקציב המדינה,  חדשות,  חוק ההסדרים,  מערכת הבריאות,  פרופ' ציון חגי
תגובות