מחקרים

מחקר: לאישור מעכבי TRK פוטנציאל לשיפור משמעותי של סיכויי ההישרדות בקרב מטופלים עם איחוי ב-NTRK

במחקר נמצא כי אין הבדל מובהק בשרידות כוללת בין מטופלים עם איחוי בגן NTRK ועם NTRK מזן הבר וכי הימצאות ביומרקרים אקשנבילים נוספים במטופלים עם איחוי בגן NTRK הינה נמוכה, דבר המחזק את ההיפותזה כי איחוי בגן NTRK הינו הדרייבר הראשוני לגידול

25.07.2021, 16:21
מוטציה גנטית (צילום: אילוסטרציה)

איחויים בגן Neurotrophic tyrosine receptor kinaseי(NTRK) מהווים דרייברים אונקוגניים במספר רב של גידולים. בעוד שאיחויים ב-NTRK יכולים לנבא תגובה לטיפול עם מעכבי tropomyosin receptor kinase, ללא תלות בסוג הגידול, הערך הפרוגנוסטי של איחוי NTRK, כאשר הוא נבחן באופן פאן-גידולי טרם בורר דיו.

במחקר שתוצאותיו התפרסמו בכתב העת Targeted Oncology, חוקרים בחנו את המאפיינים הדמוגרפיים ואת הפרוגנוזה של עם גידולים חיוביים לאיחוי NTRK ב"עולם האמיתי". המחקר בוצע במתכונת רטרוספקטיבית בהשתתפות מטופלים שעברו בדיקת פרופיל גנומי מקיף בין ינואר 2011 ליוני 2018. המשתתפים חולקו לקבוצה עם איחוי בגן NTRK ולקבוצה עם NTRK מזן הבר. בוצעה השוואה של מטופלים משתי הקבוצות עם התאמת מטופלים ביחס של 1:4 (על כל מטופל עם איחוי NTRK,י4 מטופלים עם NTRK מזן הבר) על פי מאפיינים דמוגרפיים, מולקולריים וסטטוס תפקודי.

תוצאות המחקר הדגימו כי השרידות הכוללת החציונית הייתה 12.5 חודשים בקבוצת 27 המטופלים עם איחוי NTRK ו-16.5 חודשים בקבוצת 107 המטופלים ללא איחוי NTRK. הבדל זה בשרידות כוללת מבטא יחס סיכונים של 1.44 לתמותה (רווח בר-סמך 95%: 0.61-3.37; p=0.648). יש לציין שהתקופה שבה נעשתה אנליזת המחקר הייתה לפני אישור מעכבי TRK ולא היו מטופלים שקיבלו טיפול מותאם. ההימצאות של מוטציות נוספות שכנגדן יש טיפול ספציפי מלבד איחוי NTRK כדוגמת ALK, BRAF, ERBB2, EGFR, ROS1 ו-ROS1 הייתה נמוכה בגידולים עם איחוי NTRK מאשר בגידולים עם NTRK מזן הבר, דבר המחזק את ההיפותזה כי איחוי בגן NTRK הינו הדרייבר הראשוני לגידול.

תוצאות המחקר מדגימות כי למרות שהסיכון לתמותה בקרב מטופלים עם איחוי NTRK לעומת מטופלים עם זן הבר מוגבר, ההבדל בין הקבוצות אינו מובהק. קיומן של מוטציות נוספות שכנגדן יש טיפול ספציפי מלבד איחוי NTRK היה נדיר יחסית.

מקור:

Bazhenova, L. et al. (2021) Targeted Oncology. 16, 389

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקה גנומית,  מוטציות,  NTRK
תגובות