מחקרים

בדיקת Liquid CDx FoundationOne מאושרת כבדיקה אבחנתית בחולים עם NSCLC גרורתי המועמדים לקבל קפמטיניב

שימוש בבדיקה מסייע באיתור מוטציות דילוג באקסון 14 של הגן MET ומאפשר מתן טיפול מותאם אישית בחולים המועמדים לכך

סרטן הריאות. אילוסטרציה

התרופה קפמטיניב (TABRECTA) היא התרופה הראשונה המעכבת את הגן MET, המאושרת על ידי מנהל המזון והתרופות בארצות הברית (FDA) כטיפול בחולים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים ומוטציית "דילוג" באקסון 14 של הגן METי(skipping METex14).

בחודש יולי 2021, ה-FDA אישר את השימוש בבדיקת פרופיל גנומי מקיף מדם פריפרי של חברת Foundation Oneי(FoundationOne®Liquid CDx) כבדיקה אבחנתית בחולים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים היכולים להיות מועמדים לטיפול עם קפמטיניב. מטרתה של בדיקת FoundationOne®Liquid CDx באוכלוסיית חולים זו היא לזהות מוטציית דילוג בגן METex14.

סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים מהווה כ-85% מכלל גידולי הריאות וב-3%-4% מגידולים אלו ישנן מוטציות באקסון 14 של MET. אישורה של בדיקת FoundationOne®Liquid CDx באינדיקציה זו מצטרף לשורה של גידולים נוספים בהם בדיקות פרופיל גנומי מקיף של חברת Foundation One אושרו לצורך החלטה על טיפול " מותאם אישית". בדיקת פרופיל גנומי מרקמה של חברת Foundation One (FoundationOne®CDx) אושרה כבדיקה אבחנתית נלווית לקפמטיניב כבר במאי, 2020.

בדיקת FoundationOne®Liquid CDx מאושרת כיום כבדיקה נלווית עבור תשעה טיפולים ספציפיים בארבעה גידולים שונים. בנוסף, בדיקת FoundationOne®Liquid CDx מספקת מידע בנוגע לאי-יציבות מיקרוסטליטית, נטל המוטציות בגידול ושינויים בגנים בודדים כדוגמת איחוי NTRK.

בדיקת פרופיל גנומי מקיף מדם פריפרי מהווה כלי חשוב בארסנל הבדיקות האבחנתיות של הרופא המטפל ובאמצעות בדיקת דם פשוטה בדיקת FoundationOne®Liquid CDx מזהה שינויים גנומיים במעל ל-300 גנים. היכולת לבצע בדיקת פרופיל גנומי מדם פריפרי ללא צורך בפעולה פולשנית בחולים עם סרטן ריאה ומוטציות באקסון 14 של הגן MET מאפשרת לחולים רבים, שבעבר לא יכלו לקבל טיפול מותאם אישית, לקבל טיפול זה כעת.

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקות גנומיות,  ריצוף הדור הבא,  סרטן ריאות,  קפמטיניב,  מוטציות
תגובות