COVID-19 בישראל

מפרי תקנות הקורונה ייענשו בקנסות מוגדלים

במסגרת התקנות החדשות המחמירות, מקום ציבורי ועסקי שייתן שירות לאדם שלא עוטה מסיכה ייקנס ב-1,000 שקל | אי בדיקת אישורי תו הירוק בכניסה לאירועים תגרור קנס של 10,000 שקל

תו ירוק. צילום: מרים אליסטר/ פלאש 90

במסגרת המאמץ לבלום את התפשטות ההדבקה בנגיף הקורונה בישראל, נכנסו מחצות תקנות חדשות וביניהן קנסות מוגדלים למפרי התקנות: על כל מקום ציבורי ועסקי נאסר להכניס או לשרת מי שאיננו עוטה מסיכה; יש להציב שלטים במקומות בולטים המורים על חובת עטיית מסיכות. במקומות שבהם מערכת כריזה, מחויבים להודיע באמצעותה על חובת מסיכה. כמו כן, מוטל על כל מקום ציבורי ועסקי למנות "ממונה קורונה".

במסגרת התקנות: הגבלת ההשתתפות באירועים עד ל-100 איש לכל היותר במקומות סגורים וזה כולל אולמות אירועים, מועדונים ומקומות לעריכת כנסים. יוכלו להשתתף בהם רק מחוסנים, מחלימים ומי שיציגו בכניסה תוצאה שלילית של בדיקת קורונה עדכנית. ההנחיות יחולו גם על כל אירוע המתקיים בחלקו בשטח פתוח ובחלקו בשטח סגור. על "ממונה הקורונה" יהיה לבדוק את האישורים המתאימים שבידי המבקרים.

הקנסות שנקבעו: מי שאיננו מחוסן או איננו מחלים הנכנס למקום הפועל לפי התו ירוק ייקנס ב-1,000 שקל. מקום האירוע שאמור לפעול לפי תקנות התו הירוק ייקנס ב-10,000 שקל אם איננו בודק את האישורים בכניסה וב-3,000 שקל אם לא הציב שלט המורה על חובת הכניסה בתו ירוק או הצגת תוצאה שלילית בלבד.

מקום ציבורי ועסקי שהכניס או נתן שירות לאדם שלא עוטה מסיכה, או שלא הציב שלטים בנושא, ייקנס ב-1,000 שקל.

נושאים קשורים:  תקנות,  תו ירוק,  קנסות,  קורונה,  19-COVID,  אולמות אירועים,  חדשות
תגובות