חדשות

הצעה באוצר: תוספת תקציבית לבתיה"ח ולקופות שיקדמו אשפוזי בית

מהלך נוסף שאליו מכוון האוצר בחוק ההסדרים החדש: פיקוח על תאגידי הבריאות הפועלים ליד בתי החולים והפסקת תקצוב תכניות שקודמו על יד שר הבריאות לשעבר ליצמן

תוספת תקציב לאשפוז ביתי להפחתת העומס במחלקות. אילוסטרציה

משרד האוצר פרסם אתמול (ב') את נתוני הביצוע מול התחזית שלו למימוש תכנית הטיפול בקורונה על כל היבטיה, כולל נושאים כלכליים כמו חל"ת. המסגרת התקציבית הכוללת שהועמדה לתכנית עם תחילת המגיפה בישראל ועד כה עמדה על כ-202.3 מיליארד שקל, מתוכם כ-65 מיליארד שקל במסגרות אשראי. בסך הכל: תוספת של 600 מיליון שקל לעומת התחזית בחודש מאי.

נכון ל-1 ביולי 2021 נוצלו כ-78% מסך תקציב התכנית כולה (106.5 מיליארד שקל). עתה האוצר צופה כי עד סוף התכנית – ולפני שנושאים אלה ייכללו בתקציב המדינה - ינוצלו כ-98.5% מהתקציב. לפי ההערכות, הפער בין התחזית לבין הביצוע הוא כ-1.8 מיליארד שקל. בין הנושאים שאינם מתוקצבים עדיין - ימי הבידוד.

עוד לפי הודעת האוצר: תחזית הביצוע בסעיף התקציב הייעודי למערכת הבריאות ירדה בכ-900 מיליון שקל נוכח השיפור במצב הבריאותי.

הבוקר גם מדווח אדריאן פילוט ב"כלכליסט" כי באוצר הועלתה הצעה לפיה תינתן תוספת תקציבית לקופות ולבתי החולים שיקדמו אשפוזי בית כדי להפחית בעומס במחלקות. כן מוצע לאכוף את תנאי ההעסקה של רופאים ואנשי צוות במסגרת תאגידי הבריאות ולהפסיק תקצוב תכניות שקודמו בשנים שבהן כיהן שר הבריאות לשעבר יעקב ליצמן, לרבות התכניות הלאומיות לתמרוץ פגיות.

האוצר מבקש שאגף הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד זה יקבל, לראשונה, סמכויות אכיפה על תנאי העסקה עובדים, שכירים ועצמאים בתאגידי הבריאות שליד בתי החולים הממשלתיים. הוצע שנושא זה ייכלל גם הוא בחוק ההסדרים לשנים 2022-2021.

תזכורת: תאגידי הבריאות פועלים ליד בתי החולים ובבעלותם במטרה לנצל את משאבי בתי החולים גם בשעות אחר הצהריים. הם נהנים מעצמאות ניהולית מוחלטת, עוסקים באופן עצמאי בגיוס תרומות, בקיצור תורים לניתוחים ואשפוזים, בגיוס רופאים וכוח אדם אחר, ברכישת ציוד ומכשירים חדשים, בביצוע מחקרים ובתגמול נוסף לרופאים. הם אינם מקבלים תמיכה או סיוע כלשהו מהמדינה. פעילותם מהווים כיום כשליש מפעילות בתי החולים - בין 2.5 ל–3 מיליארד שקל.

מאז שפרצה הקורונה היקף פעילות התאגידים ירדה. האוצר מציע שתאגידי הבריאות ייחשבו לגוף נתמך ומתוקצב בהתאם לחוק יסודות תקציב המדינה כאשר הסמכויות בכל הנוגע לפיקוח ואכיפה של שכר המועסקים במסגרות אלה יהיו בידי שר האוצר.

אחד המתנגדים הנחרצים למהלך שמנסה האוצר להוביל עתה הוא פרופ' חזי לוי, המנכ"ל הקודם של משרד הבריאות העומד לשוב לנהל את בית החולים הממשלתי  ברזילי שבו פועל תאגיד בריאות גדול שאף זכה לדו"ח ביקורת קשה. לדבריו, "התאגידים הם בבחינת סדין אדום לאוצר אבל הם מהווים מנגנון יחיד המאפשר גמישות במערכת בתי החולים הממשלתיים בהיעדר כל מנגנון אחר. אין היום מנגנון שיודע לבצע פעולות לשם קיצור תורים אחרי שעות הפעילות הרגילות, לרכוש ציוד נדרש נוסף, לגייס תרומות, או להעסיק כוח אדם מצטיין שאין לו בסיס בתקינת המדינה. לא ייתכן שהתאגידים יהוו מבחינת האוצר מטרה להתנגחות".

נושאים קשורים:  פרופ' חזי לוי,  תאגידי בריאות,  אשפוז בית,  משרד האוצר,  חוק ההסדרים,  חדשות
תגובות