סרטן שד גרורתי

מהם המאפיינים הבסיסיים של נשים המקבלות משטרי טיפול שונים לסרטן שד גרורתי?

נשים צעירות מגיל 50 שנים נמצאו בסבירות גבוה יותר לקבל טיפול המשלב שתי תרופות מכוונות ל-HER2+, כקו טיפולי ראשון לסרטן שד גרורתי מסג HER2+ בנוסף לכימותרפיה, לעומת נשים מבוגרות יותר

כימותרפיה בגיל מבוגר (צילום: אילוסטרציה)

המחקר שנקרא ‘Systemic Therapies for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer’י(SystHERs) בוצע בשיטת מחקר פרוספקטיבי לצורך תיעוד תצפיתי של המחלה והטיפול בה. מטרת המחקר הייתה לזהות תבניות טיפוליות ותוצאים קליניים עבור מטופלות עם סרטן שד גרורתי (Metastatic Breast Cancer - MBC) מסוג HER2+, במתאר טיפול אמיתי (‘real world treatment’).

למחקר גויסו נשים בגירות מגיל 18 ומעלה אשר אובחנו לאחרונה בסרטן שד גרורתי מסוג HER2+. משטרי הטיפול וניהול קליני נקבעו על ידי הרופא המטפל. החוקרים ניתחו את הממצאים תוך השוואה בין טיפול קו ראשון שניתן להן, גיל ומוצא אתני. בוצעה רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית על מנת לבחון את הקשר בין משתני בסיס לבין בחירת סוג הטיפול. תוצאים קליניים נבחנו עבור מטופלות שקיבלו טיפול בטראסטוזומאב (הרצפטין [H]) עם פרטוזומאב (פרג'טה [P]). למחקר גוייסו נשים בין יוני 2012 לבין יוני 2016. עד התאריך 22 לפברואר 2018, 948 מטופלות מ-135 מוקדי טיפול ברחבי ארצות הברית קיבלו טיפול קו ראשון שכלל HP (n=711),י H ללא Pי(n=175) או P ללא Hי(n=62)- עם או ללא טיפול נוסף בכימותרפיה ו/או טיפול הורמונלי.

תוצאות המחקר הדגימו כי 68.7% קיבלו HP, ו-9.3% קיבלו H ללא P- בנוסף לכימותרפיה מסוג טקסאן. מטופלות בגיל נמוך מ-50 שנים קיבלו בשכיחות גבוה יותר טיפול HP (לעומת H ללא P) ביחס לקבוצת המטופלות בגיל 70 שנים ומעלה (יחס סיכויים של 4.2; רווח בר-סמך של 95%, 1.62-10.89). טיפול כימותרפי ניתן בשכיחות נמוכה בקבוצת המטופלות בגיל 70 שנים ומעלה (68.2%) לעומת קבוצת המטופלות הצעירות מגיל 50 שנים (88%) וביחס לקבוצת המטופלות בגיל הביניים של 50-69 שנים (87.4%). מטופלות שקיבלו טיפול HP נמצאו עם שרידות כללית ממוצעת של 53.8 חודשים ושרידות ממוצעת ללא התקדמות מחלה של 15.8 חודשים.

מסקנת החחוקרים הייתה כי ב'עולם האמיתי' רוב המטופלות עם סרטן שד גרורתי מסוג HER2+ קיבלו טיפול קו ראשון של HP נוסף על טקסאן. עם זאת, נמצא כי מטופלות מבוגרות יותר קיבלו, בסבירות נמוכה יותר, את הטיפול המשולב מוכוון HER2 בנוסף לכימותרפיה.

מקור:

Kaufman, P.A. et al. (2021) “Baseline characteristics and first-line treatment patterns in patients with HER2-positive metastatic breast cancer in the SystHERs registry”. Breast Cancer Research and Treatment, 2021. Published online ahead of Printing, Feb. 28, 2021. doi.org/10.1007/s10549-021-06103-z

נושאים קשורים:  סרטן שד גרורתי,  פרג'טה,  טרסטוזומאב,  כימותרפיה,  מחקרים
תגובות