הפלה

תקופות המתנה להפלה, חיפוש מידע באינטרנט וביטחון בהחלטה

במדינות שבהן נדרשת תקופת המתנה בטרם ביצוע הפלה, אין ביטחון מוגבר בהחלטה בקרב מי שבוחרת לבצע הפלה  

במדינות רבות בארה"ב קיימת דרישה לייעוץ והמתנה בטרם ביצוע הפלה, דבר הדורש לעיתים קרובות שני ביקורים שונים במרפאה. חוקים אלה דרושים על מנת לוודא שהמטופלות בטוחות לגבי ההחלטה לבצע הפלה. במחקר שהתפרסם בכתב העת Obstetrics and Gynecology, נבדק הקשר בין חשיפה לחוקים אלה לבין ביטחון בהחלטה לבצע הפלה.

המחקר כונה Google Ads Abortion Access Study ובוצע במתכונת פרוספקטיבית בהשתתפות נשים הרות ששקלו הפלה. הנשים גויסו כאשר חיפשו באינטרנט מילות מפתח הקשורות לטיפול בהפלה. המשתתפות במחקר (אשר ייצגו את 50 המדינות בארה"ב) השלימו מעקב של 4 שבועות באמצעות סקרים. החוקרים אמדו את הביטחון בהחלטה באמצעות מדד קונפליקט בהחלטה (Decisional conflict scale, טווח התוצאות הוא בין 0 ל-100. תוצאות גבוהות יותר משקפות ביטחון נמוך יותר בהחלטה). החוקרים השתמשו במודל ליניארי מעורב רב-משתני על מנת לבחון האם קיימת אסוציאציה בין מגורים בארצות עם תקופות המתנה ארוכות יותר, דרישה של שני ביקורים או שניהם לבין שינויים בביטחון בהחלטה. בנוסף, החוקרים השוו את קו הבסיס, המעקב והשינויים בביטחון בהחלטה בהקשר של המשך ההריון והאם היה במעקב.

אוכלוסיית המחקר כללה 750 משתתפות אשר תרמו קו בסיס רלוונטי ומידע מעקב. בהמשך המעקב, 369 משתתפות ביצעו הפלה, 354 לא ביצעו הפלה. לא הייתה הגדלה ברמת הביטחון בקרב המשתתפות במדינות עם תקופות המתנה ארוכות (ציון שינוי ממוצע 1-, רווח-בר-סמך של 95%, -2.8-2.8). במודלים מתוקננים, המשך חיפוש אחר הפלה בנקודת הזמן של מעקב 4 שבועות, נמצא באסוציאציה עם ביטחון מופחת (ציון שינוי ממוצע 8.05, רווח-בר-סמך של 95%, 5.13-10.97). בקרב מי שהמשיכה לחפש מידע על הפלה, נמצא רמת ביטחון נמוכה באופן משמעותי סטטיסטית (קו בסיס של 28.8 ובמעקב - 32.2) לעומת מי שביצעה הפלה (קו בסיס של 21.8 ובמעקב 20.1, p<0.01).

מסקנת החוקרים הייתה שהביטחון גבוה יחסית ויציב לאורך הזמן בקרב מי שביצעה הפלה. כמו כן, נמצא מגורים במדינות שבהן יש תקופת המתנה או דרישה לשני ביקורים אינם נמצאים באסוציאציה עם ביטחון גבוה יותר בנוגע להחלטה לבצע הפלה.

מקור: 

Jovel I, Cartwright AF, Ralph L, Upadhyay UD. Abortion Waiting Periods and Decision Certainty Among People Searching Online for Abortion Care. Obstet Gynecol [Internet]. 2021 Apr;137(4):597–605.

נושאים קשורים:  הפלה,  מתנגדי הפלות,  מחקרים
תגובות