הפטיטיס C

הבטיחות של גלקפרוויר/פיברנטסוויר בחולים עם זיהום HCV כרוני - נתונים מהעולם האמיתי

במחקר זה נמצאו כי פחות מ-0.1% מהחולים המטופלים עם גלקפרוויר/ פיברנטסוויר מפתחים תופעות לוואי קשות והחוקרים סבורים כי רוב החולים יכולים לקבל טיפול זה מרופא שאינו מומחה כבד

15.06.2021, 15:11
(shutterstock) וירוס HCV

נכון להיום ישנם יותר מ-70 מיליון אנשים ברחבי העולם החולים בהפטיטיס C. במידה והנגיף אינו מטופל, הוא יכול להוביל לסיבוכים רבים כדוגמת פיברוזיס כבדי, שחמת וקרצינומה הפטוצלולרית. בשנים האחרונות פותחו תרופות אנטי-ויראליות ישירות כנגד הפטיטיס C אשר הובילו למהפכה של ממש בטיפול במחלה זו.

המשלב של גלקפרוויר/פיברנטסוויר הינו בעל פעילות פאן-גנוטיפית כנגד הפטיטיס C והוא מאושר לטיפול בחולים ללא שחמת או עם שחמת מפוצה. לאחרונה, פותחו קווים מנחים בנוגע לטיפול בהפטיטיס C אשר נועדו לפשט את הטיפול עבור רופאים שאינם מומחי כבד ואשר מכילים הנחיות בנוגע לתת-קבוצות של חולים שיש להפנותם לרופא מומחה ומעקב ארוך טווח.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Advances in Therapy, חוקרים בחנו את הבטיחות של גלקפרוויר/ פבירנטסוויר בחולי הפטיטיס C אשר יכולים להיות מועמדים לטיפול על ידי רופאים שאינם מומחי כבד. קבוצת חולים זו לא כללה חולים עם מחלת כבד מתקדמת ופגיעה כלייתית קשה. החולים באנליזה הנוכחית נלקחו מ-Randomized controlled trials ומחקרי "עולם אמיתי" קודמים. החוקרים אספו מידע בנוגע למאפיינים הדמוגרפיים, הקליניים של החולים כמו גם בנוגע לתופעות לוואי והפרעות מעבדתיות שונות.

תוצאות המחקר הנוכחי מדגימות כי גלקפרוויר/פיברנטסוויר נסבלות היטב על ידי מגוון רחב של חולי הפטיטיס C וכי פחות מ-0.1% מהחולים חווים תופעות לוואי קשות הקשורות בטיפול. בנוסף, חולים מעטים ביותר מפתחים קרצינומה הפטוצלולרית במהלך או אחרי הטיפול.

פרופיל הבטיחות הגבוה של גלקפרוויר/פיברנטסוויר מעודד ומאפשר לרופאים שאינם מומחי כבד לטפל בחולי הפטיטיס C. הגדלת מספר הרופאים המטפלים בהפטיטיס C יכול לתרום לאבחנה ולטיפול במחלה זו ובסופו של דבר להיעלמותה המוחלטת.

מקור: 

Forns, X et al. Advances in Therapy 10.1007/s12325-021-01753-3

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  בטיחות,  עולם אמיתי,  מחקרים