מחקרים

איזו תרופה ביולוגית מובילה לפגיעה מופחתת ביעילות עבודה ומפחיתה עלויות הקשורות באובדן עבודה?

במחקר מבוסס למידת מכונה זה נמצא כי תגובת PASI טובה יותר קשורה בפגיעה מופחתת בפריון עבודה וכי טיפול עם ריסנקיזומאב מוביל לפחות פגיעה בעבודה ופחות הוצאות לעומת אוסטקינומאב, אדלימומאב ואינבו

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת The Journal of Dermatological Treatment חוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של תגובת PASIי(Psoriasis Area and Severity Index) על פגיעה בפריון עבודה בחולים עם פסוריאזיס בינונית-קשה. בנוסף, החוקרים ביקשו להשוות את הפגיעה בפיריון עבודה ואת העלויות הבלתי-ישירות הקשורות בכך בין חולים המקבלים ריסנקיזומאב, אדלימומאב, אוסטקינומאב ואינבו.

החוקרים עשו שימוש בנתונים ממחקר הפאזה 3, REVEAL (בו נבדקה התרופה אדלימומאב) על מנת להשוות בין הפגיעה בפריון העבודה לפי תגובת PASI ולאחר מכן יישמו מודל למידת מכונה על נתונים ממחקר ה-REVEAL על מנת לחזות את הפגיעה בפריון בעבודה במחקרים שבהם נבחן השימוש בריסנקיזומאב.

החוקרים מצאו כי בקרב 741 משתתפי מחקר ה-REVEAL, פגיעה בפריון עבודה בחולים אשר השיגו תגובת PASIי100,י90-99 ו-75-89 הייתה נמוכה יותר באופן מובהק מאשר בקרב משתתפים שהשיגו PASI הקטן מ-75. הפגיעה הממוצעת בפיריון העבודה הייתה הקטנה ביותר בקרב משתתפים שהשיגו PASI100י(1.7%) לעומת 90-99 (2.5%), 75-89 (4.8%) ופחות מ-75 (14.3%). נמצא קשר מובהק בין תגובת PASI גבוהה ופגיעה קטנה יותר בפריון עבודה.

תוצאות המחקר הדגימו כי הפגיעה בפריון עבודה בקרב משתתפים שקיבלו אוסטקינומאב או אדלימומאב הייתה גבוהה ב-3.4% לשבוע לעומת משתתפים שקיבלו ריסנקיזומאב והפער בין ריסנקיזומאב לאינבו בהיבט פגיעה בפריון עבודה היה גדול אף יותר ועמד על 17.1% לשבוע. בנוסף, שימוש בריסנקיזומאב הוביל לחסכון הקשור בפגיעה בפריון עבודה של 2,321$ לשנה לעומת אוסטקינומאב, 2,179$ לשנה לעומת אדלימומאב ו-11,284$ לשנה לעומת אינבו.

החוקרים מסכמים כי תגובת PASI טובה יותר קשורה בפגיעה מופחתת בפריון עבודה וכי טיפול עם ריסנקיזומאב מוביל לפחות פגיעה בעבודה ופחות הוצאות לעומת אוסטקינומאב, אדלימומאב ואינבו.

מקור:

Lebwohl M, Soliman AM, Yang H, Wang J, Freimark J, Puig L. Impact of PASI response on work productivity and the effect of risankizumab on indirect costs using machine learning in patients with moderate-to-Severe psoriasis. J Dermatolog Treat. 2021 Apr 25:1-26. doi: 10.1080/09546634.2021.1919287. Epub ahead of print. PMID: 33899655.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  ריסנקיזואמב,  פריון בעבודה