חדשות

"בילינסון" עמד בהצלחה בכל מדדי האיכות של משרד הבריאות

טיפול באירוע לבבי, בשבץ מוחי ובשברי צוואר הירך, ביצוע CT, טיב הדיאליזה, מניעת זיהומים בניתוח, תפקוד מלר"דים וטיפות חלב – משרד הבריאות חושף אילו בתי חולים עמדו ביעדי התכנית הלאומית למדדי איכות

בית החולים בילינסון, המרכז הרפואי רבין. הציון הגבוה ביותר במדדי האיכות של משרד הבריאות

מרכז העל רבין-בילינסון, בית החולים הכרמל בחיפה בקבוצת בתי החולים הגדולים ובית החולים השרון בפתח תקווה בין בתי החולים בקבוצת הקטנים, קיבלו את הציון המשוקלל 10 על עמידתם ביעדים ובמדדי איכות שהציב משרד הבריאות לכלל בתי החולים בישראל בשנת 2019.

כך על פי דו"ח שמפרסם הבוקר (ב') משרד הבריאות במסמך בן 436 עמודים המסכם את התכנית הלאומית למדדי איכות ויעדים שהוצבו למוסדות הרפואיים בנושאים שונים. התכנית, שהושקה ב-2013, מקיפה מאז את כל בתי החולים הכלליים וכן את הגריאטריים, בתי החולים, לבריאות הנפש, תחנות טיפת חלב, שירותי החירום מד"א וחברות האמבולנסים.

במסמך מופיע פרק מיוחד "הציון המסכם המוסדי". מחברי הדו"ח ציינו שלשם כך נבנה מודל המאפשר מתן ציון לבתי החולים. הוא משקלל את עמידתם בכלל המדדים בעלי היעד המדווחים לתכנית הלאומית למדדי איכות.

ציון מלא למרכז הרפואי רבין - עמד בכל היעדים

בקבוצת מרכזי העל ניתן הציון 10 למרכז הרפואי רבין בפתח תקווה שעמד בכל 11 מדדי היעד ואחריו קיבלו את הציונים שיבא בתל השומר 9.96, הדסה עין כרם בירושלים 9.93, סורוקה בר שבע 9.92, רמב"ם בחיפה 9.90 ואיכילוב בתל אביב 9.71 (מתוך 10 מדדים).

בקבוצת בתי החולים הגדולים, אחרי כרמל בחיפה שקיבל את הציון 10 על עמידה ב-11 מדדים, דורגו: ברזילי באשקלון 9.99, מאיר בכפר סבא 9.98, הלל יפה בחדרה 9.97 (8), שערי צדק בירושלים 9.90, בני ציון בחיפה 9.87 (10), העמק בעפולה 9.79, קפלן ברחובות 9.77, המרכז הרפואי לגליל בנהריה 9.70, וולפסון בחולון 9.65 ואסף הרופא-שמיר 9.59.

בקבוצת בתי החולים הקטנים, אחרי השרון בפתח תקווה שקיבל את הציון 10 על עמידה ב-8 מדדי-יעד, דורגו: מעייני הישועה בבני ברק 9.94 (7), הדסה הר הצופים 9.94 (11), זיו בצפת 9.86 (10), פדה-פוריה בטבריה 9.85 (9), אסותא אשדוד 9.80 (5), לניאדו בנתניה 9.79 (11), יוספטל אילת 9.74 (6), בית החולים הסקוטי בנצרת 9.63 (8) והמשפחה הקדושה 9.52 (6).

ציונים גבוהים למוסדות הגריאטריים הגדולים

בנפרד ניתנו ציונים מסכמים למוסדות הגריאטריים הגדולים. הציון 10 ניתן לבית רבקה, בית בלב בבת ים, המרכז הגריאטרי בפרדס חנה ורעות בתל אביב על עמידה ב-10 מדדי יעד. אחריהם קיבלו את הציון 9.98 המרכז הגריאטרי דורות נתניה, הרצפלד 9.95, בית בלב רעננה 9.91 (כולם 10). בית הדר אשדוד 9.77 (10), בית לוינשטיין 9.77 (7), שמואל הרופא 9.74 (10), נאות המושבה 9.65 (10) ונאות התיכון 9.38 (10). הציון הנמוך ביותר בקבוצה זאת - 7.18 ניתן לנאות טבריה (5 מדדים). בנפרד ניתנו ציונים למוסדות גריאטריים קטנים כאשר הציון הגבוה ביותר 9.97 ניתן לבית בלב בנשר (10) ואחריו פלימן בחיפה 9.89 (9).

ציונים נפרדים ניתנו למחלקות הגריאטריות בבתי החולים הכלליים. הציון הגבוה ביותר לשיבא 9.94 (10 מדדים), מאיר ופוריה 9.94 (9), נהריה 9.93  (10). הציון הנמוך ביותר ניתן בקבוצה זאת לסורוקה 9.69 (8) כשלפניו איכילוב 9.85 (5).

צוות מחברי הדו"ח שלו היו שותפים כל המוסדות וכן לווה בידי צוות מפקחים וועדה מייעצת לתכנית הלאומית למדדי איכות, הדגיש במסמך כי התכנית שמה כמטרה עיקרית את קידום הטיפול הרפואי האיכותי בנושאים מרכזיים ונבחרים במערכת הבריאות בישראל, בעזרת תהליך של מדידת איכות הטיפול ופרסום תוצאותיו לציבור.

"לאחר שמונה שנות פעילותה של התכנית ניתן לסכם כי ניכר שיפור עקבי ויציב במרבית המדדים שנבדקו לאורך השנים, הן ברמת המוסדית הבריאות והן ברמה הלאומית. הטמעה של תרבות מדידת האיכות ושיפור האיכות בעקבות המדידה ניכרת על פני המנעד הרחב של הרצף הטיפולי במעגלי החיים ותחומי העשייה של מערכת הבריאות בישראל".

בין התחומים שנמדדו: טיפול באירוע לבבי חד, שבץ מוחי, שברים בצוואר הירך, מדד חציון הזמן לביצוע CT או RI , מדד ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צוואר, טיב הדיאליזה (נושא שנמדד לראשונה בתוכנית), מדד מתן אספירין, מדד הנוגע למניעת זיהום נרכש באתר ניתוחי, טיפול אנטיביוטי סביב ניתוח, תפקוד המחלקות לרפואה דחופה, הערכת כאב בבתי החולים הכלליים וכן בגריאטריה ובשיקום, וטיפולים בתחנות טיפת חלב.

נשים מקבלות טיפול באירוע לבבי חד מאוחר יותר מגברים

בדו"ח צוין כי בבדיקת המדד לרצף התהליך הטיפולי באירוע לבבי חד - החל מזיהוי, טיפול ראשוני ומסירת ההודעה לבית החולים על ידי צוות האמבולנס, זיהוי וטיפול מהיר במלר"ד ועד לביצוע הצנתור לבבי וכן מדד מתן האספירין - התברר כי ב-2018 היתה ירידה בשיעור העמידה במדד זה ל-90% לעומת 95% ב-2016 ו-96% ב-2017 – אבל ב-2019, שנת המדידה הנוכחית, שיעור העמידה הלאומי במדד שנקבע עלה שוב ל-94%.

המדד בחן את זמן מסירת תוצאות האק"ג לבית החולים בטרם ההגעה  אליו כאשר היה חשד לאירוע לבבי וכן ניטור הממשק בין צוות האמבולנס לצוות המלר"ד והיחידה המצנתרת לשם קיצור ההליכים וביצוע צנתור מוקדם שמשפר את יותר הישרדות החולים. ב-2019 עלה כי הושגו 94% עמידה ביעד הלאומי. חל שיפור עמידה ביעד של 90 דקות לביצוע צנתור לב מההגעה לבית החולים במטופלים עם אירוע חד STEMI. נראה שיפור בכל קבוצות הגיל שנבחנו, אולם אחוז העמידה במדד זה באוכלוסיה המבוגרת מגיל 65 ומעלה היה נמוך מהיעד - רק ב-90% מהמקרים לעומת 93% של שיעור עמידה ביעד בקרב בני 64-18.

הדו"ח הצביע על כך שנשים מקבלות טיפול זה מאוחר יותר מגברים כמעט בכל שכבות הגיל ומחבריו הדגישו: "יש לעשות מאמץ על מנת לצמצם את הפער המגדרי הקיים".

טיפול אינטנסיבי בסטטינים והערכת שבץ מוחי

לגבי מדד ההמלצה לטיפול אינטנסיבי בסטטינים שהוכח כמקטין בשיעור ההיארעות של אירועים וסקולריים בקרב האוכלוסיה שבסיכון ומוריד את שיעורי התמותה – הביצוע ב-2019 הגיע ל-95%. בחינת ההתנהלות במצב חירום קרדיאלי, בתחום הקדם-אשפוזי ובמתן הנחיות ממוקדן בטלפון לביצוע החייאה כשקיים חשד לדום לב, לא הושלמה השנה בשל התפרצות הקורונה.

בתחום הקדם-אשפוזי נבדק מדד הערכה סטנדרטית לשבץ מוחי במקרים של חשד לאירוע חד. כאן שיעור העמידה ביעד הגיע ל-97% - שיפור לעומת 2018 (96%). במדד העמידה ביעד של מסירת הודעה מוקדמת לבית חולים במקרה של אירוע חד במוח על ידי צוות האמבולנס וזאת כדי לעודד קיצור בזמני התגובה להמשך הטיפול בחולים עם חשד לאירוע חריף – שיעור העמידה ביעד הוא 93% כמו בשנתיים הקודמות.

המדד לאבחון מוקדם ככל הניתן של סוג השבץ באמצעות הדמיה מתאימה – CT או MRI שבו היה היעד הלאומי לזמן חציוני של 55 דקות ב-2015 התקצר עד ל-28 דקות ב-2019. 1,735 מטופלים עברו טיפול טרומבוליטי תוך ורידי IV-rt PA או צנתור מוחי לעומת 857 בלבד ב-2015.

במדד הביצוע של בדיקת דופלקס עורקי צוואר תוך 72 שעות מהקבלה למיון לחולים עם אבחנה של TIA, היעד הגיע ל-84% מהמקרים ב-2019 לעומת 58% בלבד ב-2015.

שיפור בתחום הגריאטרי במעקב אחרי מדדי אירוע מוחי 

בתחום הגריאטרי - מעקב אחרי מדדי אירוע מוחי חריף כחלק מהשלמת רצף טיפול מתחומי הפרה-הוספיטל ובתי החולים הכלליים על ידי ביצוע הערכה תפקודית לאחר אירוע מוחי בכניסה לאשפוז בשיקום וביציאה ממנו – נרשמה עלייה מרשימה בעמידה ביעד ל-95% ב-2019 לעומת 75% בלבד ב-2015.

לגבי שברים בצוואר הירך השכיחים בקרב קשישים ומהווים מקור לתחלואה ולתמותה - ביצוע ניתוח לתיקון השבר בתוך 48 שעות נמצא כמקטין סיכון לזיהום באתר הניתוח ומצמצם את שיעורי התמותה בשנה שלאחר הניתוח. מדד העמידה ביעד זה הגיע ל-86% ב-2019 לעומת ביצוע של 71% מהמקרים ב-2013. המדד משלים רצף טיפולי בתחום זה - מדידת הרמה התפקודית של המטופלים בכניסה וביציאה מאשפוז במחלקות השיקום לאחר שבר צוואר ירך – חל שיפור משמעותי וב-2019 הגיע ל-95% לעומת 68% ב-2014. בהמלצה ליטול ויטמין D לאחר השבר הראשון כטיפול מונע - שיעור העמידה ביעד הגיע ב-2019 ל-97% לעומת 74% ב-2014.

מדד "הלימות הדיאליזה" - הבוחן את טיב הדיאליזה המתבצעת, מתפרסם השנה לראשונה. רוב נותני השירות בנושא הזה מציגים עמידה של 70% ומעלה במדד זה.

בהקשר לטיפול במניעת זיהום נרכש באתר ניתוחי על ידי טיפול אנטיביוטי מניעתי סביב מועד הניתוח, נקבע מדד בהקשר לניתוחי קולון ורקטום, ניתוח קיסרי וניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך. העמידה בראשון הגיע ב-2019 ל-86%, בשני ל-96% ובשלישי ל-91% - בכל השלושה נרשמה עלייה בעמידה ביעד לעומת שנים קודמות. במדדים אלו מנטרים גם את סיום הטיפול האנטיביוטי בתוך 24 שעות מתחילת הניתוח.

שיפור משמעותי בתפקוד המלר"דים ובהערכת כאב

תכנית המדדים והיעדים בחנה את גם את תפקוד המלר"דים בין היתר במדידת זמן חציוני מההגעה לבית החולים ועד לביצוע הטריאז'. היעד נקבע עד 15 דקות. ב-2019 הוא כבר עומד על תשע דקות, שיפור משמעותי לעומת 2015.

בהערכת כאב המתבצעת בבתי החולים הכלליים ובתחום הגריאטריה והשיקום חל שיפור הדרגתי לאורך השנים ושיעור המנותחים המדווחים על ציון הערכת כאב של 3 או פחות עלה מ-86% ביצוע ב- 2016 ל-97% ב-2019. לגבי קשישים במחלקות שיקום, העמידה ביעד הגיעה ב-2019 ל-97% לעומת 79% ב-2014. לנושא זה חשיבות רבה כדי לסייע למטופל להתקדם בתהליך השיקומי וחזרה לתפקוד ברמה טובה.

טיפות החלב: אי עמידה ביעדי טיפול בתחילת החיים ובבדיקות התפתחות הילד

מדד אחר שנבחן היה הטיפול בתחילת החיים – כלומר בטיפות חלב. נושא זה מקבל תשומת לב מיוחדת בתכנית למדדי איכות הטיפול הניתן לאם ולתינוק. כאן, מדד ביקור ראשון בטיפת חלב במהלך השבועיים הראשונים שלאחר הלידה – שיעור העמידה ביעד עומד על 43%. כלומר, מדגיש הדו"ח "אף נותן שירות בנושא הזה לא הגיע ליעד שנקבע על ידי משרד הבריאות - 75%.

בהעלאת המודעות לחשיבות ההנקה, שיעור האמהות ששימרו הנקה בלעדית במשך ארבעה חודשים מהלידה – היעד הוא 69% ומחברי הדו"ח העירו בו: "יש לתת את הדעת על הגורמים הרבים שעשויים להשפיע על היכולת להניק ומצויים בתחום מערכת הבריאות ושעליהם יש לנסות ולהשפיע. למשל: הדרכה והסברה, לעומת כאלו שאינם מצויים בתחום מערכת הבריאות, כדוגמת משך חופשת הלידה והגבלות תעסוקתיות. חשוב שהגורמים במערכת הבריאות ומחוצה לה יירתמו למאמץ לעודד ולאפשר את ההנקה עד כמה שניתן".

במדד הנוגע לתזונת תינוקות - תיעוד מתן תוסף ברזל עד גיל 13 חודשים, מדד שמתפרסם השנה לראשונה, שיעור העמידה ביעד  הלאומי הוא 76%. בבדיקות התפתחות תקופתיות וניטור ביצוע חיסוני שגרה המקבלים משנה תוקף בימים אלה: שיעור העמידה במדד מתן מנת חיסון MMR או MMRV לפעוטות עד גיל 13 חודשים עלה בצורה ניכרת ב-2019 ועומד על 73%. שני מדדים נוספים שבוחנים את נושא החיסונים - מתן ארבע מנות חיסון מחומש לפעוטות שמלאו להם 18 חודשים ומדד מתן שלוש מנות חיסון שעלת עד גיל שבעה חודשים - שיעור העמידה ב-2019 עומד על 80% ו-64% בהתאמה.

לגבי בדיקת התפתחות הילד - דגש על שפה ותקשורת בגיל שנתיים עד שלוש - וביצוע בדיקות התפתחות בגיל 4 עד 6, שיעור העמידה במדד בנושא הראשון הוא 84% ובשני – נושא שלגביו מתפרסם המדד היעד לראשונה - הוא 24%. "לכן נדרשת התגייסות כלל הגורמים המעורבים ליישום מדד זה בשטח".

במדד מדידת החום בפגים בכניסה לפגייה ומניעת היפותרמיה מונעת תחלואה, דימום מוחי ומוות. חל שיפור בעמידה ביעד בשלושת שהגיעה ל-86% ב-2019.

שיפור במספר מדדים בבריאות הנפש

במדד תשאול לאלימות כלפי נשים לאחר לידה ומדד אומדן דיכאון לנשים לאחר לידה במהלך ארבעה חודשים לאחר הלידה, חל שיפור מ-53% ב-2016 ל-86% ב-2019 בנושא הראשון ו-82% בשני.

גם במדד לקיום מפגש בין הרופא המטפל והמשפחה תוך 5 ימים ממועד כניסת הילד לאשפוז, הנועד לבדוק את שיעור הילדים שאושפזו במחלקה הפסיכיאטרית ושהפסיכיאטר המטפל נפגש עם הוריהם או עם גורם משמעותי אחר לצורך מתן הסבר על האשפוז, שיעור העמידה במדד עלה משמעותית ועמד בשנת המדד האחרונה על 86% לעומת 27% ב-2016.

כן מצביע הדו"ח על  שיפור בהטמעה של כתיבת סיכום מחלה מפורט תוך שבועיים בבתי החולים לבריאות הנפש – כאשר ב-2019 יעד הביצוע הגיע ל-86% מהמקרים. לגבי קביעת תור למשוחררים מאשפוז להמשך טיפול נפשי בקהילה נרשם שיפור משמעותי בביצוע שהגיע ל-89% ב-2019.

איתור דיכאון קליני בקשישים מאושפזים - נושא קריטי לצורך מתן טיפול יעיל ואיכותי ולשיפור, איכות החיים: העמידה במדד היעד הגיעה ל-91% ב-2018 אבל ב-2019 חלה בו ירידה קלה לשיעור של 88%.

המדד הנוגע לאבחון כף רגל סוכרתית הוטמע במוסדות הגריאטריים והעמידה ביעד הגיעה ב-2019 ל-95%.

בניטור מצב תזונתי לכל אורך מעגל החיים, ניכר שיעור בעמידה במדד היעד שהגיעה עד 98% ב-2019. כמו כן ביצוע הערכה תזונתית בעת אשפוז סיעודי מורכב – הגיע ליעד ביצועי של 88% ולגבי מונשמים ל-97%.

"בתי החולים הטובים בישראל – בילינסון והשרון"

בתגובה לציונים הגבוהים שהוענקו להם, מסרו המרכז הרפואי רבין-בילינסון ובית החולים השרון (הנכלל במסגרת מרכז רבין): "בעידן שבו הכל מדיד, התכנית הלאומית למדדי איכות נותנת לבילינסון והשרון את תו האיכות הרשמי כבתי החולים הטובים בישראל. מה שבולט במיוחד בדו"ח זה הוא הציון הגבוה על הטיפול בשבץ מוחי. בבילינסון טופלו מספר נפגעי השבץ המוחי הגדול ביותר בישראל. המודעות הגבוהה שמפגינים הצוותים המטפלים למהירות הטיפול הנדרשת לחולים אלה מתבטאת בציוני המדד".

ד"ר איתן וירטהיים, מנהל המרכז הרפואי רבין, הוסיף: "ההישג היוצא מגדר הרגיל של בילינסון והשרון הוא תוצאה של מצוינות הצוותים הרפואיים ועבודה 24/7  בכל ימות השנה. אני גאה לעמוד בראש צוות מקצועי ונחוש זה. בזכותו הגיעו שני בתי החולים במרכז להישגים נהדרים. דו"ח מדדי האיכות משקף לציבור בישראל את מה שאלפי מטופלים כאן רואים בכל יום: צוות רפואי מקצועי ואכפתי לחולים. נמשיך להיות חוד החנית בישראל תוך עמידה בסטנדרטים הרפואיים הגבוהים ביותר".

"למרות התפרצות מגיפת הקורונה, לא נפגעה איכות הטיפול ואף השתפרה"

עם פרסום הדו"ח אמר שר הבריאות, ח"כ יולי (יואל) אדלשטיין: ״המקצועיות ואיכות הטיפול בולטים במיוחד בהתמודדות מערכת הבריאות עם נגיף הקורונה". השר הוסיף כי בביקוריו הרבים בבתי החולים ברחבי הארץ הוא רואה את הטיפול המסור של הצוותים הרפואיים ואת איכות הטיפול שלהם בחולים. הוא ציין לשבח את שיתוף הפעולה המלא של קופות החולים ובתי החולים, תחנות האם והילד, מד"א וחברות האמבולנסים, "אשר מבינים את חשיבות מדדי האיכות ומאפשרים לתכנית הלאומית לגדול ולהתפתח".

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, הדגיש את נושא היעדים של מדדי האיכות המתעדכנים מידי שנה ומאתגרים את נותני השירות לקים תכנית שיפור איכות שנתית. הוא הוסיף כי המדידה היא השוואתית בין המוסדות השונים, מקור לתחרותיות חיובית ובונה, תמריץ למצוינות והשגיות וכי אין בכוונת התכנית לעודד תחרות בלתי מבוקרת ויצירת מצבי "רפואת יתר". פרופ׳ לוי ציין כי כמנהל בית חולים לשעבר הוא מכיר את התכנית מכל צדדיה ומשוכנע ביעילותה וחשיבותה לקדום איכות הטיפול בישראל.

ראש התכנית, פרופ' ירון ניב, סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות הטיפול במשרד הבריאות, הדגיש את ההתקדמות הרבה שחלה בתכנית הלאומית למדדי איכות, ביכולת המחשוב ומשיכת נתונים מתיקי החולים תוך קידום הסטנדרטיזציה בטיוב המידע, קידוד הנתונים ותיקופם.

פרופ' ניב הדגיש את שתוף הפעולה המצוין עם מוסדות הבריאות והעבודה המשותפת עם האיגודים המקצועיים של הר"י והמועצות הלאומיות בהן הוקמו ועדות לענייני מדדי האיכות. "קיים גם דיאלוג מתמשך עם תכנית מדדי האיכות בקהילה על מנת לשפר את רצף הטיפול. "גם השנה, למרות התפרצות מגיפת הקורונה, לא נפגעה איכות הטיפול ואף השתפרה, כפי שבא לביטוי בתוצאות רוב מדדי האיכות״.

נושאים קשורים:  מדדי איכות,  דו"ח המדדים,  בתי חולים,  בילינסון,  ד"ר איתן וירטהיים,  חדשות,  שר הבריאות יולי אדלשטיין,  פרופ' חזי לוי
תגובות
אנונימי/ת
09.11.2020, 09:29

לא הבנתי את אמירתו של אדלשטיין.
הדוח מתייחס לשנת 2019. הקורונה החלה רק בשנת 2020, אז איך בדיוק הוא גוזר את המסקנה על איכות הטיפול שלא נפגעה?
בנוסף - יש דברים שהדוח לא יכול לשקף. למשל אם בעקבות הקורונה אנשים רבים עם התקף לב או שבץ מוחי לא הגיעו למרכזים הרפואיים - מבחינת הדוח , בתי החולים עמדו במדדי האיכות, מבחינת מדדי בריאות (תחלואה ותמותה) המצב עלול להיות על הפנים.

09.11.2020, 22:47

עולם שלם עומד בפני בעיה רפואית חדשה, מדינת ישראל, כלכלתה, לכידותה החברתית ומערכת הבריאות שלה קורסות ואלה מוצאים זמן, כוח וכסף להתקשקש בתחרויות על מדדי איכות? אכן מדהים.

אנונימי/ת
10.11.2020, 12:50

לתוצאות אין שום קשר כמובן לעובדה שירון ניב- הרופא היחיד שחתום על הדו\"ח הזה, עבד ועובד שנים עם הקומפלכס בילינסון/השרון/בית רבקה.
שום קשר