מומים מולדים

מומי לידה בנשים עם סוכרת

סוכרת טרום הריונית קשורה בעלייה משמעותית בסיכון למומים מולדים. בגלל שהשליטה בסוכר לפני ההריון קשורה בסיכון מופחת למומים מולדים, יש צורך במעקב רפואי צמוד באוכלוסייה זו

אישה בהריון (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להשתמש במידע מהמחקר National Birth Defects Study בשביל לספק הערכה מעודכנת ומדוייקת על הקשר בין סוכרת לבין מומי לידה, ובתוך זה לתאר מספר מומים שלא הוערכו עד כה.

החוקרים ניתחו מידע על לידות בין אוקטובר 1997 ועד דצמבר 2011. נשים ליילודי מקרה וביקורת התראיינו על מצבן הרפואי ועל חשיפות במהלך ההריון, בכלל זה אבחון של סוכרת טרום הריונית (סוג 1 או 2) לפני ההריון שנכלל במחקר או אבחון של סוכרת הריונית במהלך הריון זה. בעזרת רגרסיה לוגיסטית, החוקרים העריכו בנפרד את הקשר שבין סוכרת הריונית וסוכרת טרום הריונית לבין סוגים שונים של מומים מולדים (במקרים בהם היו 3 יילודים או יותר עם מום זה). במקרים בהם היו לפחות 5 עוברים עם מום מסויים, החוקרים חישוב את יחס הסיכויים המתוקנן ל-BMI אמהי, גיל, השכלה, מוצא אתני ואתר מחקר. לממצאים עם 3-4 יילודים, חושבו יחסי סיכויים גסים.

0.6% מהנשים בקבוצת הביקורת דיווחו על סוכרת טרום הריונית (71/11,447) לעומת 2.5% מהנשים בקבוצת המקרים (775/31,007). 4.7% מהנשים בקבוצת הביקורת דיווחו על סוכרת הריונית (536/11,447) לעומת 5.3% מהנשים בקבוצת המקרים (1,653/31,007). סוכרת טרום הריונית הייתה קשורה באופן משמעותי סטטיסטית (יחס סיכויים שבין 2.5-80.2) ל-46/50 מומים שהוערכו במחקר. יחס הסיכויים הגדול יותר היה עבור Sacral Agenesis (יחס סיכויים מתוקנן 80.2, רווח בר-סמך 95%: 46.1-139.3). יחס סיכויים של פי 10 נמדד גם עבור Holoprosencephalyי(13.1, 7.0-24.5), פגם בגפיים (10.1, 6.2-16.5), הטרוטקסיה (12.3, 7.3-20.5), Truncus Arteriosusי(14.9, 7.6-29.3), ASDי(10.5, 6.2-17.9) וחדר לבבי יחיד (14.7, 8.9-24.3). עבור נשים עם סוכרת הריונית, הסיכון היה משמעותי עבור פחות מומים (12/56) ובסדרי גודל קטנים יותר (1.3-2.1).

מקור: 

Tinker S.C et al (2020). Am J Obstet Gynecol 2020;222:176.e1-11;

נושאים קשורים:  מומים מולדים,  סוכרת,  סוכרת הריון,  מחקרים
תגובות