הפלות

הפלות טבעיות בנשים בארה"ב בין 1994-2017: מידע ממחקר ה-HIV

לא נצפה סיכון מוגבר להפלה בקרב נשים עם HIV בהשוואה לנשים שאינן נשאיות של הנגיף. עם זאת, זיהום שאינו מטופל היטב היה קשור בסיכון מוגבר להפלה

מעט ידוע על התדירות והגורמים הקשורים בהפלה טבעית בקרב נשים עם HIV. מטרת המחקר הייתה לחקור ולהעריך גורמים אלו.

החוקרים ערכו מחקר אורכי על מידע שנאסף בין ה-1 באוקטובר, 1994 לבין ה-30 בספטמבר, 2017. נשים שהיו בלפחות שתי פגישות של מחקר ה-HIVי(Women’s Interagency HIV Study) ובמהלכן דיווחו על הריון נכנסו למחקר. הפלה נחשבה כאובדן מקרי של ההריון לפני שבוע 20 להריון בהתבסס על דיוח עצמי של הנשים. החוקרים בדקו את הקשר בין משתנים דמוגרפיים, התנהגותיים וקליניים לבין הפלה (לעומת לידת חי) בנשים באופן כללי ובריבוד לפי מצב ה-HIV בעזרת מודל רגרסיה רב-משתני.

שיעור דומה של נשים עם וללא HIV חוו הפלה (37% ו-39%, בהתאמה, p=0.638). בניתוח מידע מתוקנן, עישון טבק (יחס סיכויים מתוקנן 2.0), שימוש באלכוהול (יחס סיכויים מתוקנן 4.0) ושימוש בקנאביס (יחס סיכויים מתוקנן 2.0) היו קשורים בהפלה. בקרב נשים עם HIV, עומס נגיפי נמוך (פחות מ-4 log 10 עותקים למ"ל) (יחס סיכויים מתוקנן 0.5) ושימוש בתרופות העובדות במנגנון Protease Inhibitor (יחס סיכויים מתוקנן 0.4) לעומת חוסר שימוש במשלב אנטי-ויראלי היוו גורמים מגנים כנגד הפלה.

מקור: 

Wall K.M et al (2019). American Journal of Obstetrics & Gynecology, Volume 221, Issue 4, 347.e1 - 347.e13;

נושאים קשורים:  הפלות,  נשאות HIV,  מחקרים
תגובות