ביקורי טיפול ראשוני

מגמות לאומיות בביקורי טיפול ראשוני

החוקרים הגיעו למסקנה כי חלה ירידה במספר הביקורים לאדם בטיפול הראשוני, אשר יכולה להיות מוסברת על ידי ביקורים מקיפים יותר וביקורים אשר אינם פנים אל פנים

עדויות אחרונות מראות כי יש ירידה לאומית בשיעורי ביקור בטיפול הראשוני בעשור האחרון. אין זה ברור איך שינויים בפרקטיקה, כולל השימוש והתוכן בביקור בטיפול הראשוני תרמו לירידה.

החוקרים ניתחו נתונים ארציים המייצגים את ביקורי מבוגרים אצל רופאי משפחה ואת מאפייני הפרקטיקה של הרופא בין השנים 2007-2016 (סקר טיפול רפואי אמבולטורי לאומי). לצורך המחקר השתמשו באומדן מפקד האוכלוסין של ארצות הברית כדי לחשב את מספר הביקורים לראש. המדידות כללו שיעורי ביקור לאדם לשנה; אורך הביקור; מספר התרופות, האבחנות והשירותים המניעתיים לביקור; אחוז מהביקורים עם מעקב מתוזמן; ואחוז הרופאים עם יכולות בפרקטיקה הכוללות תיעוד רפואי אלקטרוני (EMR).

המדגם המשוקלל כלל 3.2 מיליארד ביקורים (83,368 ביקורים, לא משוקלל). ביקורים לאדם ירדו ב-20% (-0.25 ביקורים לאדם, רווח בר סמך 95%, -0.32-0.19) בזמן המחקר, כאשר אורך הביקור התארך ב-2.4 דקות לביקור (רווח בר סמך 95%, 1.1-3.8). רופאי המשפחה אבחנו 0.3 אבחנות יותר לביקור (רווח בר סמך 95% 0.16-0.43) ו-0.82 יותר תרופות (רווח בר סמך 95%, 0.59-1.1). כמו כן מעקבים מתוזמנים ירדו ב-6% (רווח בר סמך 95%, -12.4-0.46), כאשר עליה של 44.3% נרשמה במספר השימושי ב-EMR (רווח בר סמך 95%, 39.1-49.5). מספר הדיווחים על שימוש בהודעות מאובטחות עלה ב-60.9% (רווח בר סמך 95%, 27.5-94.3).

החוקרים הגיעו למסקנה כי משנת 2008 עד 2015 אורך הביקורים ארך, הביקורים עסקו ביותר נושאים והיו פחות סיכויים למעקב מתוכנן עבור המטופלים. בינתיים, יותר רופאי משפחה הציעו טיפול לא פנים אל פנים. הירידה במספר הביקורים בטיפול הראשוני עשויה להיות מוסברת על ידי כך שרופאי משפחה הציעו ביקורים מקיפים יותר וביקורים שאינם פנים אל פנים.

מקור: 

Rao, A. et al, (2019) Annals of Family Medicine doi: 10.1370/afm.2474

נושאים קשורים:  ביקורי טיפול ראשוני,  שירותים מניעתיים,  הסקר לטיפול רפואי אמבולטורי לאומי,  מחקרים
תגובות