פסוריאזיס

האם יש קשר בין פסוריאזיס לבין היארעות של מחלות בלוטת התריס?

מחקר עוקבה לאומי זה שנערך בטייוואן בחן את הקשר שבין מחלות ספחתיות לבין היארעות של מחלות מסוגים שונים בבלוטת התריס, לרבות יתר ותת-פעילות של הבלוטה, דלקות של הבלוטה ומחלות האשימוטו וגרייבס

18.12.2019, 12:08
בלוטת התריס (צילום: אילוסטרציה)

טרם הובהר הקשר שבין ספחת (פסוריאזיס) לבין מחלות בלוטת התריס. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את הסיכון למחלות בלוטת התריס בקרב חולי ספחת.

הנתונים נלקחו ממאגר המידע הלאומי של מבוטחי בריאות בטייוואן, בכדי לערוך מחקר עוקבה ברמה הלאומית. החוקרים אמדו את יחס הסיכונים המותאם ואת רווחי-הסמך 95% של היארעות מחלת בלוטת תריס בהקשר של ספחת ודלקת מפרקים ספחתית.

זוהו 13,266 חולי דלקת מפרקים ספחתית, 149,576 חולים שסבלו מספחת בלבד, ו-162,842 נבדקים ללא ספחת שהיוו את קבוצת הביקורת. בהשוואה לקבוצת הביקורת, לחולי ספחת ודלקת מפרקים ספחתית היה סיכון מוגבר להיארעות של יתר פעילות של בלוטת התריס (יחס סיכונים מותאם עבור דלקת מפרקים ספחתית 1.32, רווח בר-סמך 95%, 1.07-1.65. יחס סיכונים מותאם עבור ספחת 1.22, רווח בר-סמך 95%, 1.11-1.33) ושל מחלת גרייבס (יחס סיכונים מותאם עבור דלקת מפרקים ספחתית 1.38, רווח בר-סמך 95%, 1.07-1.79. יחס סיכונים מותאם עבור ספחת 1.26, רווח בר-סמך 95%, 1.13-1.41). לשתי הקבוצות היה סיכון מוגבר גם להיארעות של תת-פעילות של בלוטת התריס (יחס סיכונים מותאם עבור דלקת מפרקים ספחתית 1.74, רווח בר-סמך 95%, 1.34-2.27. יחס סיכונים מותאם עבור ספחת 1.38, רווח בר-סמך 95%, 1.23-1.56) ושל מחלת האשימוטו (יחס סיכונים מותאם עבור דלקת-מפרקים ספחתית 2.06, רווח בר-סמך 95%, 1.34-3.24. יחס סיכונים מותאם עבור ספחת 1.47, רווח בר-סמך 95%, 1.18-1.82). כמגבלה של המחקר, החוקרים ציינו את היעדר הנתונים בנוגע לחומרת מחלת הספחת.

החוקרים הסיקו שלחולים הסובלים ממחלה ספחתית יש סיכון מוגבר להיארעות של מחלות בבלוטת התריס, לרבות יתר-פעילות ותת-פעילות של הבלוטה, דלקת של הבלוטה, ומחלות גרייבס והאשימוטו. ייתכן וראוי לשקול ייעוץ אנדוקרינולוגי כאשר חולי ספחת מתייצגים עם תסמינים הקשורים לבלוטת התריס.

מקור: 

Wang, SH. et al. (2019). Journal of the American Academy of Dermatology. 80(4): 1006-1012

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  ספחת,  מחלות בלוטת התריס,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  מחקרים
תגובות
19.12.2019, 06:44

לפי הידוע לי, הספרות המחקרית מציגה גם קשר בן הימצאות ויטיליגו לבן היארעות של תת פעילות התריס