טיפול משלים

היעילות בטווח הרחוק של טיפול כימותרפי משלים וטיפול עם טרסטוזומאב במטופלות עם סרטן שד

מחקר הדגים שיפור בשרידות של מטופלות עם סרטן שד שסווג כ-pT1N0M0 עם ביטוי של HER2, בזכות מתן טיפול כימותרפי משלים וטיפול עם טרסטוזומאב, בגידולים בקוטר 0.8 ס"מ ומעלה

טיפול בסרטן, כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

מתן טיפול משלים לנשים עם סרטן שד, כאשר הגידול הסרטני קטן וחיובי ל-HER2 ואין גרורות בבלוטות לימפה, הינו שנוי במחלוקת. מחקר בדק מהם המקרים בהם נשים עם סרטן השד יכולות להרוויח מהטיפול הכימותרפי המשלים וטיפול עם טרסטוזומאב. במחקר נסקרו רשומות של מטופלות עם סרטן שד שסווג כ-pT1N0M0, ללא גרורות בבלוטות לימפה, עם ביטוי של HER2. המטופלות שנבחרו טופלו במוסד בו נערך המחקר בין ה-1 בינואר 1998 ועד ה-31 באוקטובר 2009. המחקר השווה בין 3 קבוצות: קבוצה A – לא קיבלה טיפול כימותרפי משלים, קבוצה B – קיבלה טיפול כימותרפי משלים בלבד וקבוצה C – קיבלה טיפול כימותרפי משלים וטיפול עם טרסטוזומאב. בכל אחת מהקבוצות הוערכה השרידות ללא מחלה (Disease Free Survival), השרידות הכללית, השרידות ללא חזרה מרוחקת של המחלה ושרידות ספציפית לסרטן השד.

בוצעה סקירה ברצף של רשומות מ-587 מטופלות, חציון המעקב היה 123 חודשים. שיעור השרידות ללא מחלה לאחר 10 שנים היה 81%, 65.4% ו-97.3% בקבוצות A,יB ו-C בהתאמה (P<0.001). היחס המוגבל (restricted) של זמן השרידות הממוצע היה דומה בקבוצות A ו-B (יחס=0.9882; רווח בר-סמך 95%, 0.930-1.036; P=0.498). רגרסיית קוקס הראתה כי טיפול כימותרפי משלים וטיפול עם טרסטוזומאב קשורים לתוצאות טובות יותר של שרידות ללא מחלה, זאת בהשוואה לקבוצה שלא קיבלה טיפול כימותרפי משלים (יחס סיכון hazard ratio 0.071; רווח בר-סמך 95%, 0.025-0.204; P<0.001). גידול גדול יותר נמצא קשור לזמן שרידות ללא מחלה קצר יותר (יחס סיכונים 2.384; רווח בר-סמך 95%, 1.549-3.056; P<0.001); שיפור בשרידות ללא מחלה, שרידות כללית, שרידות ללא חזרה מרוחקת ושרידות ספציפית לסרטן שד נצפה בקבוצה שנטלה טיפול כימותרפי משלים וטיפול עם טרסטוזומאב. תוצאות אלו הודגמו במטופלים עם גידולים בקוטר 0.8 ס"מ ומעלה. לעומת זאת, טיפול כימותרפי משלים וטיפול עם טרסטוזומאב לא נמצאו קשורים לשרידות ללא מחלה, שרידות כללית או שרידות ללא חזרה מרוחקת, במטופלים עם גידולים מתחת ל-0.8 ס"מ.

מסקנת החוקרים הייתה כי יש להמליץ על טיפול כימותרפי משלים וטיפול עם טרסטוזומאב למטופלות עם סרטן שד שסווג כ-pT1N0M0, ללא גרורות בבלוטות לימפה, חיובי ל-HER2, כשהגידול בקוטר 0.8 ס"מ ומעלה; טיפול כימותרפי משלים ככל הנראה אינו הכרחי במטופלות עם גידולים קטנים מ-0.8 ס"מ.

מקור: 

Xuexin H. et al. (2019) Clinical cancer research. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-19-0463

נושאים קשורים:  טיפול משלים,  כימותרפיה,  טרסטוזומאב,  בלוטות לימפה,  שרידות,  מחקרים
תגובות