הפלות

גיל אבהי מתקדם והסיכון להפלה

אבות בני 50 או יותר נמצאים בסיכון להגברת שיעור ההפלות הטבעיות. קשר זה נשמר גם לאחר תיקון למשתנים שונים וגם בבחינה של מועדי הפלה שונים במהלך ההריון

27.11.2019, 16:30

גילאי ההורים בלידה ראשונה הולכים ועולים בכל העולם. הפלה טבעית, אחד מתוצאי ההריון הבלתי רצויים הנפוצים ביותר, מתרחש באופן תדיר יותר ככל שעולים בגיל האם. עם זאת, לא ברור טיב הקשר בין גיל אבהי מתקדם לבין הפלה טבעית. מחקרים קודמים בנושא גילו מסקנות מעורבות. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של גיל האב על הפלה בהריונות יחיד שהחלו באופן טבעי.

מחקר זה היה מחקר מקרה-ביקורת היסטורי שהשתמש במידע של הרשות לפיקוח ומניעת מחלות (CDC) מהשנים 2011-2013 ומידע מהסקר הלאומי לגדילת משפחה בין השנים 2013-2015. מידע על נשים בנות 15-45 שנכנסו להריון טבעי עם עובר יחיד נאספו. הריונות שטרם נסתיימו, הפלות מתוכננות, הריונות חוץ רחמיים, לידות מוקדמות ומקרים של תמותת עובר תוך רחמית הוצאו מהמחקר. במחקר נבדק קשר בין הפלה בשבוע הנמוך מ-20 או בשבוע הנמוך או שווה ל-12 לעומת לידה בשבוע 37 ומעלה וגיל אבהי. המחקר בדק קשר בעל משמעות סטטיסטית בעזרת רגרסיה לוגיסטית רב משתנית שהתחשבה בהריונות מרובים מאותה נבדקת.

12,710 הריונות מ-6,979 נשים נבחנו במחקר. החוקרים תיעדו 2,300 הפלות (18.2%) ו-10,410 (81.8%) לידות חי במועד. הגיל החציוני של אמהות ואבות עמד על 25 ו-28 שנים, בהתאמה. לאחר תיקון לגיל אמהי, מין, מצב סוציואקונומי, מצב נישואים ורצון בהריון, הריונות שנסתיימו בהפלה היו בעל סיכויים הגדולים פי 2.05 (רווח בר-סמך 95%: 1.06-2.20) להסתיים בהפלה כאשר האב הין בין 50 ומעלה (בהשוואה לגברים בני 25-29).

מקור: 

Nguyen B.T et al (2019). Am J Obstet Gynecol 2019;221:476.e1-7.;

נושאים קשורים:  הפלות,  גיל אבהי,  מחקרים
תגובות