מחקרים

סיכון מוגבר לזיהום בתותב מלאכותי בעת שימוש באנטיביוטיקה שאינה Cefazolin

שיעור הזיהומים במפרק התותב לאחר ניתוח החלפת ברך או החלפת מפרק ירך בעת השימוש באנטיביוטיקה שאינה Cefazolin היה גבוה באופן משמעותי

אנטיביוטיקה לפני ניתוח (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לאפיין את השימוש באנטיביוטיקה מניעתית בתר-ניתוחיות בעת החלפת ברך (Total Knee Arthroplasty) והחלפת מפרק ירך (Total Hip Arthroplasty), להעריך את יעילות הייעוץ לאישוש אלרגיה ולקבוע את שיעור הזיהומים בפרק תותב בהתבסס על המשטר האנטיביוטי הבתר-ניתוחי.

במחקר הוערכו כלל המטופלים שעברו TKA או THA בבית חולים אקדמי בין ינואר 2004 לבין מאי 2017 – 26,695 ניתוחים ב-22,705 מטופלים. מבין אלו, 3,411 ניתוחים שבוצעו ב-2,576 מטופלים (11.6%) כללו תגר אלרגיה קדם-ניתוחי. מספר מאגרי מידע שולבו במחקר בשביל לקבל מידע על ייעוצי אלרגיה, משטר הטיפול האנטיביוטי הבתר ניתוחי וזמן תחת מעקב ללא זיהום במפרק התותב.

מבין 2,576 המטופלים שנבדקו לאלרגיה, 2,493 (97%) קיבלו אישור להשתמש באנטיביוטיקה ממשפחת ה-Cephalosporins. במשך כלל תקופת המעקב, 28,174 מטופלים שנותחו (94.9%) קיבלו Cefazolin ו-1,521 (5.1%) קיבלו אנטיביוטיקה אחרת. מטופלים שקיבלו Cefazolin היו חפים מזיהום בשיעור גבוהה באופן משמעותי בהשוואה למטופלים שקיבלו אנטיביוטיקה אחרת. לאחר חודש ההבדל בשיעורים עמד על 0.06%, לאחר חודשיים 0.56%, לאחר שנה 0.61% ולאחר עשור ההבדל בשיעורים עמד על 1.19% (p<0.001). בסך הכל, הסיכון לזיהום במפרק התותב היה נמוך ב-32% במטופלים שטופלו ב-Cefazolin, לאחר תקנון ל-ASA, סוג הניתוח ומדד BMIי(p<0.001). מספר האנשים שהיה צריך לטפל בהם ב-Cefazolin בשביל למנוע מקרה אחד של זיהום במפרק המלאכותי עמד על 164 מטופלים בשנה הראשונה ו-84 מטופלים לאחר 10 שנים. בעוקבה של מיליון אנשים שעברו ניתוח בברך או בירך, ניתן למנוע 6,098 מקרי זיהום בשנה הראשונה ו-11,905 במשך 10 שנים בעקבות טיפול.

מקור: 

Hevesi W.M et al (2019). Bone Joint J 2019;101-B(6 Supple B):9–15;

נושאים קשורים:  מחקרים,  החלפת מפרק,  זיהומים במפרק התותב,  מחקר עוקבה
תגובות