מחקרים

כריתת צוואר רחם לנשים עם סרטן צוואר הרחם: ניתוח זעיר פולשני מול לפרוטומיה

מטרת המחקר היתה לבחון מגמות, מאפיינים ושרידות של נשים בגיל הפוריות עם סרטן מוקדם בצוואר הרחם שעברו כריתת צוואר רחם בשיטה זעיר פולשנית

סרטן צוואר הרחם. צילום: שאטרסטוק

ניתוח זעיר פולשני בצוואר הרחם לנשים עם סרטן בשלב IA2-IB הפך לשיטת הניתוח השלטת בשנת 2011. משך השרידות הממוצע בנשים שעברו ניתוח לטיפול בסרטן זה הוא טוב, ללא תלות בסוג הניתוח שבוצע. מחקר זה לא הצביע על הבדלים בשרידות בין השיטה הזעיר פולשנית לבין הלפרוטומיה. ההשלכות שבביצוע ניתוח זעיר פולשני על השרידות דורשות מחקרים נוספים.

מחקר שהתקיים לאחרונה הדגים שרידות פחותה בנשים עם סרטן צוואר רחם בשלב מוקדם שעברו כריתת רחם רדיקלית בניתוח זעיר פולשני בהשוואה ללפרוטומיה, אך תוצאות אלו בניתוח לכריתת צוואר רחם (Trachelectomy) טרם נבדקו. מטרת המחקר הייתה לבחון מגמות, מאפיינים ושרידות של נשים בגיל הפוריות עם סרטן מוקדם בצוואר הרחם שעברו כריתת צוואר רחם בשיטה זעיר פולשנית.

המחקר התבצע כמחקר היסטורי על נתוני מאגר לאומיים בשנים 2015-2010. נשים בנות פחות מ-50 שעברו כריתת צוואר רחם לסרטן צוואר רחם בשלבים IA2-IB קובצו לפי סוג הניתוח שעברו. לאחר מכן ביצעו החוקרים השוואה של המאפיינים הפתולוגיים והתוצאים בין השיטה הזעיר פולשנית לבין לפרוטומיה.

246 נשים נכללו במחקר, מהן 144 (58.5%, רווח בר-סמך 95%: 52.4-64.7) עברו כריתת צוואר רחם בשיטה זעיר פולשנית. הגיל החציוני היה דומה בין השיטה הזעיר פולשנית לבין שיטת הלפרוטומיה (חציון של 31 לעומת 29 שנים, p=0.20).

נראתה עלייה ניכרת בשימוש בשיטה הזעיר פולשנית, מ-29.3% ב-2010 ל-75.0% ב-2015 (p<0.001). בפרט, השיטה הזעיר פולשנית נהפכה לשלטת בשנת 2011 (54.8% מהניתוחים). בתי החולים במערב המדינה (75.0% לעומת 25.0%) נטו יותר לנתח בשיטה הזעיר פולשנית לעומת בתי חולים ב-Midwestי(46.9% לעומת 53.1%) (p=0.02).

זמן המעקב החציוני עמד על 37 חודשים (טווח בין-רבעוני 23-51) לקבוצת הניתוח הזעיר פולשני ו-40 חודשים (טווח בין-רבעוני 26-67 חודשים) לקבוצת הלפרוטומיה. בזמן המעקב תועדו 11 מקרי תמותה (5.3%) - 3.5% בשיטה הזעיר פולשנית ו-7.6% בלפרוטומיה (p=0.25).

מקור:

Matsuo K.et al (2019). AJOG, Vol: 220, Issue: 5, Page: 469.e1-469.e13;

נושאים קשורים:  חדשות,  סרטן צוואר רחם,  מחקר היסטורי,  שרידות,  ניתוח זעיר פולשני,  מחקרים
תגובות