MS

סיכונים עובריים בעת טיפול עם נאטליזומאב בנשים בהריון

למרות שחשיפה לנאטליזומאב נמצאה כקשורה בסיכון מוגבר להפלות ספונטניות, שיעור זה אינו שונה מהותית מהסיכון באוכלוסייה הכללית והחוקרים לא ממליצים על הפסקת טיפול לפני ובמהלך ההריון

08.07.2018, 17:58
הריון מוקדם, בדיקת אולטרה-סאונד (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה להעריך סיכון עוברי לאחר חשיפה בהריון לנאטליזומאב בנשים עם טרשת נפוצה עם דגש על הפלות ספונטניות ופגמים מולדים. החוקרים אספו מידע לגבי כל ההריונות בין 2009 ל-2015 בחולות עם טרשת נפוצה אשר טופלו עם נאטליזומאב ב-19 מרכזים רפואיים. המידע הושווה למידע מחולות שלא טופלו וחולות שטופלו עם תרופות אימונומודולטוריות. השיעורים של הפלות ספונטניות ופגמים מולדים הושוו לשיעורים באוכלוסייה הכללית באיטליה. בוצע שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית רב משתני ובמודל רגרסיה ליניארי.

החוקרים בחנו 92 הריונות ב-83 נשים. במודל רב-משתני, חשיפה לנאטליזומאב נמצאה כקשורה עם הפלות ספונטניות (יחס סיכויים 3.9, רווח בר-סמך 95%: 1.9-8.5, p<0.001). עם זאת, שיעור ההפלות הספונטניות (17.4%) היה דומה לאוכלוסייה הכללית. בנוסף, שיעור הפגמים המולדים הקשים היה דומה לאוכלוסייה הכללית (3.7%). יתרה מכך, חשיפה לנאטליזומאב ואינטרפרון בטא נמצאה קשורה עם משקל ואורך לידה נמוכים יותר (p<0.001).

ממצאי המחקר מדגימים כי חשיפה לנאטליזומאב עד שבוע 12 להריון קשורה בסיכון מוגבר להפלות ספונטניות אך שיעור ההפלות אינו שונה משמעותית מהשיעור באוכלוסייה הכללית. הסיכון למומים מולדים דורש בחינה נוספת. לאור הסיכון הגבוה להתפרצות מחלה לאחר הפסקת טיפול עם נאטליזומאב, ניתן לתכנן את ההריון כך שהטיפול ימשך תוך ניטור עוברי הדוק.

מקור: 

Portaccio, E. et al.  (2018) Neurology. 90(10)

נושאים קשורים:  MS,  הריון,  התקפים,  טיפולים משני מהלך מחלה,  נאטליזומאב,  פגמים מולדים,  הפלות,  מחקרים
תגובות