חדשות

גרעון קופות החולים בשנת 2015 - כמיליארד שקלים; פי שלושה מהשנה הקודמת

משרד הבריאות ציין, כי רוב הגידול בגירעון נרשם כתוצאה ממצבה של "מכבי שירותי בריאות", שפרצה את מסגרת התקציב ולכן לא היתה זכאית לכספי תמיכה מהמדינה; שיעור הכנסות קופות החולים במסגרת הסל הציבורי המשיך לרדת גם השנה, כתוצאה בעיקר משינויי מדיניות וחקיקה

קופת חולים מכבי. היחידה שמממנת תרופות יתום (צילום: אילוסטרציה)

משרד הבריאות פירסם הבוקר (ה') דו"ח מסכם על פעילות ארבע קופות החולים בישראל בשנת 2015. לפי הדו"ח, הגרעון המצרפי של הקופות עמד בשנת 2015 על כ-1.07 מיליארד שקל, לעומת כ-382 מיליון ש"ח בשנת 2014.

את הגידול בגרעון המצרפי מסביר משרד הבריאות בשתי סיבות עיקריות:

  • עלייה בהיקף הגרעון ללא תמיכות, שהסתכם בסך של כ-2.72 מיליארד שקלים, לעומת כ-2.49 מיליארד שקל בשנת 2014. כל העלייה נגרמה בשל פריצה תקציבית של "מכבי שירותי בריאות".
  • ירידה בהיקף התמיכות, שהסתכמו בשנת 2015 בכ-1.66 מיליארד שקל, לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2014. כ-285 מיליון שקלים מהירידה בהיקף התמיכות מוסברת באי עמידה של "מכבי שירותי בריאות" בתנאי הסכם הייצוב עם הממשלה – ולפיכך הקופה לא הייתה זכאית לקבל את כספי התמיכה.

המשרד ציין, כי בימים אלו מתקיימים דיונים בין הממשלה ל"מכבי שירותי בריאות" על צעדים שיובילו לבלימת וצמצום היקף הגרעון וייצוב מצבה הפיננסי של הקופה.

111בנוסף, לאור היקף גירעונות קופות החולים בשנים האחרונות, הודיע משרד הבריאות, אישרה הממשלה את הסיכום בין משרדי הבריאות והאוצר על שורת צעדים לצמצום הגרעון וייצוב מצבן הפיננסי של הקופות, ביניהם:

  • תוספות מקורות כספיים לעדכון בסיס תקציב קופות החולים בהיקף שנתי של מעל לכ-420 מיליון שקל.
  • עדכון מרכיבי מדד יוקר הבריאות כך שייצור הלימה טובה יותר בין עדכון מקורותיהן של קופות החולים לתשומות שבהן הן נושאות.
  • העברת למעלה מ-800 מיליון ש"ח מכספי התמיכות לבסיס עלות סל הבריאות, על מנת להגדיל את הוודאות והתכנון התקציבי והבטחת מנגנון העדכון (מדדי דמוגרפיה ומחירים) למקורות אלו.

2222הדו"ח מצביע על כך, שהגידול בהיקף הגרעון בא לידי ביטוי בהרעה באיתנותן הפיננסית של קופות החולים. הגרעון בנכסים נטו (ההון העצמי) של הקופות הסתכם בכ-1.99 מיליארד שקל, לעומת כ-1.4 מיליארד שקלים בשנת 2014.
המזומנים שבידי קופות החולים, נכון ליום 31.12.2015, עמד על כ-1.84 מיליארד שקל, כאשר 1.35 מיליארד שקלים מתוכם מהווים מקדמות מהממשלה, לעומת כ-2.06 מיליארד, בתום שנת 2014 (מתוכם היוו המקדמות בסך של כ-1.55 מיליארד שקלים).

דו"ח משרד הבריאות מצביע על כך ששיעור ההכנסות של קופות החולים מהמבוטחים במסגרת הסל הציבורי (ביקורי רופא, תרופות, שירותים רפואיים ועוד) המשיך לרדת, ועמד בשנת 2015 על 6.52% מעלות סל הבריאות, לעומת שיעור של 6.68% בשנת 2014.

הירידה בשנים האחרונות מוסברת בין היתר בשל שינויי מדיניות וחקיקה, הכוללים פטור מלא מתשלום עבור תרופות הכלולות בסל לניצולי שואה ומעבר לגבייה במנגנון של "רבעון צף".

3333הוספת שירותי בריאות הנפש בשנת 2015 לסל הבריאות, אשר כללה שיעור השתתפות עצמית של 1.5%, הנמוך משיעור ההשתתפות הנורמטיבית בעלות הסל הכללית העומד על 6.45%, גרמה גם היא לירידה בשיעור ההכנסות מהשתתפויות עצמיות.

הדו"ח מפרט את התמונה לגבי כל קופה:

  • הגרעון של "שירותי בריאות כללית" (כולל תמיכות) גדל בשנת 2015 והסתכם ב-575 מיליוני שקלים, לעומת כ-523 מיליוני שקלים בשנת 2014. הגידול בהיקף הגרעון נבע מהירידה בהיקף התמיכות שקיבלה הקופה, שכן הגרעון ללא תמיכות נותר זהה - 1.78 מיליארד שקל. סכום זה כולל את גרעון מגזר בתי החולים (14 בתי חולים בהם, כלליים, פסיכיאטריים, שיקומי, חולים ממושכים וילדים) של הקופה, שהסתכם בשנת 2015 בכ- 1.56 מיליארד שקלים, לעומת כ-1.47 מיליארד שקלים בשנת 2014.
  • "מכבי שירותי בריאות" רשמה מעבר חד מעודף של כ-124 מיליון שקלים בשנת 2014 לגרעון של כ-462 מיליון שקלים בשנת 2015. הגרעון הגדול מוסבר בפריצה תקציבית שהביאה לעלייה של כ-260 מיליון שקלים בהיקף הגרעון ללא התמיכות, וירידה של כ-326 מיליון שקל בהיקף התמיכות בשל אי זכאותה של הקופה למרבית כספי התמיכות.
  • "לאומית שירותי בריאות" הפחיתה את הגרעון ללא תמיכות בהיקף הגבוהה ביותר - כ-18 מיליון שקלים, כאשר בתוצאות הפעילות הכוללת, לאחר ירידה של 36 מיליוני שקלים בהיקף התמיכות מהממשלה, עברה הקופה לגרעון של 12 מיליון שקלים, לעומת עודף מפעילות של 6 מיליון שקלים בשנת 2014.
  • "קופת חולים מאוחדת" הפחיתה את היקף הגרעון ללא תמיכות בכ-5 מיליון שקלים. כאשר לאחר ירידה של כ-33 מיליון שקלים בהיקף התמיכות מהממשלה, הציגה הקופה גרעון של כ-23 מיליון שקלים לעומת עודף של כ-5 מיליון שקל בשנת 2014.

הדו"ח המלא (קובץ פידיאף)

נושאים קשורים:  חדשות,  קופות החולים,  מכבי שירותי בריאות,  משרד הבריאות,  דו"ח,  גירעון,  משרד האוצר
תגובות
אנונימי/ת
22.09.2016, 19:33

הכל מכוון על מנת שהאנשים חמוצי הלב ורזי המח מהאוצר יוכלו לנהל בפועל את כל המערכות בבריאות מתוך גרעון, מה ש"נותן להם תחושת כח" שתחזיקו חזק - נאמר את האמת כמו שהיא עד כמה שהיא קשה ונוראית, אינה שונה מתחושת הכח והשליטה שמחפשים אלו שצורכים זנות!
במדינה שמתנהלת יותר טוב מקולומביה של שנות ה 80 לא הגיוני שתקציב הבטחון נע בין לא ידוע לאין סוף ומוסיפים מיליארדים לכל טמבל שמזמזם כמו חולה טורט בהתקף "תקציב שחור תקציב שחור" ולאחר מכן מסבירים לציבור שנתפס כמטומטם ועוור בצורה מחליאה ש"אחרת ישמידו אותנו", כל זה בשעה שלבריאות כלום וכלום! אין תרופות, הקופות לא מאשרות כלום כי אין! פשוט אין להם! ואפשר להמשיך עד שבוע הבא , כולנו יודעים.
תביאו! כסף! לבריאות!!!
נבלות.
מבחינה מוסרית איבדנו את זכות קיומנו מזמן!

אנונימי/ת
23.09.2016, 06:32

רוע קנאה ושקולים זרים ומוזרים של ניהול קלקלנים מהאוצר את מערכת הבריאות בישראל

אנונימי/ת
22.09.2016, 22:38

מכבי מבזבזת מליונים על שירותים משפטיים ומלחמות עקרות
הנמשכות שנים ארוכות על חשבון כספי המבוטחים.ליצמן מכיר במה מדובר

אנונימי/ת
11.10.2016, 00:13

כמה עלה בשעתו משפטו של המנכל שנשלח לבית הסוהר?15 מליון שקל או יותר? ולאחר מכן המשפטים שהיו כולם סרק נגד רופא מסויים שסירב להכנע והכינו לו תיק של זיופים שהוכחו והעורכי הדין של הקופה מעודדים לכאורה להמשיך במקום לגמור.עד עתה.! וכספי הציבור זורמים והקופה מייללת.