גלולות למניעת הריון

עלייה בסיכון לקרישי דם ורידיים בשימוש באמצעי מניעה הורמונליים

מחקר קוהורט שבחן את כלל אוכלוסיית דנמרק מצא סיכון מוגבר לקרישי דם ורידיים בעקבות שימוש במדבקות או ב-vaginal ring. בשימוש בהתקן תוך רחמי (levonogestrel IUD) הסיכון אינו מוגבר

26.06.2012, 11:43

כמה מחקרים הדגימו סיכון מוגבר לקרישי דם ורידיים (venous thrombosis) בעקבות שימוש בגלולות למניעת היריון. במחקר זה נבחן הסיכון הכרוך בשימוש באמצעי מניעה הורמונליים אחרים.

מדובר במחקר קוהורט שבחן את כלל הנשים בדנמרק בנות 15–49 בשנים 2001–2010, בהתבסס על בסיסי נתונים לאומיים לגבי תרופות מרשם ואבחנות. בניתוח הנתונים לא הובאו בחשבון נשים שסבלו מאירועי קרישיות יתר טרם תקופת המחקר, נשים שסבלו מסרטן או עברו כריתת רחם ושחלות ונשים שעברו עיקור, או נשים שאובחנו כסובלות מקרישיות יתר. כמו כן לא הובא בחשבון פרק זמן של היריון. בסה"כ נכללו 1,626,158 נשים, ו-9,429,128 שנות אדם.

קריש דם (אילוסטרציה)

קריש דם (אילוסטרציה)

השיעור הכללי של היארעות קרישי דם ורידיים (לראשונה בחיים) היה 8.1 מקרים ל-10,000 שנות אדם. בעת שימוש במדבקות למניעת היריון (transdermal combined contraceptive patches) היה שיעור היארעות קרישי הדם הוורידיים 9.7 מקרים ל-10,000 שנות חשיפה, והסיכון היחסי (בהשוואה לנשים שלא השתמשו באמצעי מניעה הורמונליים) היה 7.9 (95%CI 2.5-17.7). הסיכון היה מוגבר גם בהשוואה לנשים שטופלו בגלולות למניעת היריון המכילות levonogestrel (סיכון RR 2.3. 95%CI 1.0-5.2 לאחר שהובא בחשבון משך השימוש).

בשימוש ב-combined contraceptive vaginal ring היה שיעור היארעות קרישי הדם הוורידיים 7.8 מקרים ל-10,000 שנות חשיפה. הסיכון היחסי בהשוואה לנשים שלא השתמשו באמצעי מניעה הורמונליים היה 6.5 (95%CI 4.7-8.9). בהשוואה לנשים שטופלו בגלולות למניעת היריון המכילות levonogestrel היה הסיכון היחסי 1.9 (95%CI 1.3-2.7) לאחר שהוא בחשבון משך השימוש.

בשימוש בשתלים תת-עוריים המכילים פרוגסטרון בלבד היה שיעור היארעות קרישי הדם הוורידיים 1.7 מקרים ל-10,000 שנות חשיפה, והסיכון היחסי בהשוואה לנשים שלא השתמשו באמצעי מניעה הורמונליים היה 1.4 (95%CI 0.6-3.4). בהשוואה לנשים שטופלו בגלולות למניעת הריון המכילות levonogestrel היה הסיכון היחסי 0.4 (95%CI 0.2-1.1).

בשימוש בהתקן תוך רחמי (levonogestrel intrauterine system) היה הסיכון היחסי בהשוואה לנשים שלא השתמשו באמצעי מניעה הורמונליים 0.6 (95%CI 0.4-0.8). בהשוואה לנשים שטופלו בגלולות למניעת היריון המכילות levonogestrel היה הסיכון היחסי 0.2 (95%CI 0.1-0.3).

מגבלותיו העיקריות של המחקר היו חוסר התחשבות בנטייה משפחתית לקרישיות יתר או ב-BMI.

החוקרים מסכמים כי שימוש במדבקות למניעת היריון וכן ב-vaginal ring כרוך בעלייה בסיכון לקרישי דם ורידיים וכי השימוש בשתלי פרוגסטרון תת-עוריים עלול להיות כרוך בעלייה קלה בסיכון, ואילו התקנים תוך-רחמיים המכילים levonogestrel אינם ממובילים לעלייה בסיכון (וייתכן שהם אף מובילים להפחתתו).

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Lidegaard et al.; Venous thrombosis in users of non-oral hormonal contraception: follow-up study, Denmark 2001-10, BMJ. 2012 May 10;344:e2990

נושאים קשורים:  גלולות למניעת הריון,  התקן תוך רחמי,  קרישיות יתר,  קרישי דם ורידיים,  אמצעי מניעה הורמונליים,  מחקרים
תגובות